User Tools

Site Tools


31-hua-bum-la-gi

Hua Bum là một xã thuộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Hua Bum hay Hua Bun nguyên thuộc huyện Mường Tè, được điều chỉnh sang huyện Nậm Nhùn vào ngày 2 tháng 11 năm 2012, khi thành lập mới huyện này.

Xã Hua Bum có diện tích 260,65 km², dân số năm 2012 là 1505 người,[1] mật độ dân số đạt 6 người/km².

31-hua-bum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)