User Tools

Site Tools


31-hu-ng-th-ng-la-gi

Huống Thượng là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Từng là một xã thuộc huyện Đồng Hỷ, cho tới ngày 18/8/2017 theo Nghị quyết của UBTV Quốc hội, xã được điều chuyển về thành phố Thái Nguyên quản lý.

Xã giáp với sông Cầu ở phía nam và trên địa bàn có đập Huống chắn ngang dòng sông này. Thế kỷ 19 huyện lỵ Đồng Hỷ được đặt ở xã Huống Thượng.[3]

Huống Thượng giáp với xã Linh Sơn ở phía bắc, giáp xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ ở phía đông bắc và đông, giáp với xã Đồng Liên ở phía đông nam. Qua Sông Cầu, xã giáp với các phường Cam Giá, Gia Sàng và Túc Duyên ở phía nam và tây. Huống Thượng được chia thành 10 xóm là Gò Chè, Đảng, Già, Thông, Sộp, Hóc, Cậy, Bầu,Trám, Huống Trung.[4]

Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm của Huống Thượng đạt 2.634 tấn/năm; bình quân lương thực đạt 448 kg/người/năm. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của Huống Thượng là 11 triệu đồng/năm. Diện tích lúa toàn xã hiện có 430ha với 70% là giống lúa Khang dân và 30% là lúa lai các loại; diện tích rau màu là 133ha chuyên trồng các loại rau.[5]

31-hu-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)