User Tools

Site Tools


31-hoa-s-n-ng-h-a-la-gi

Hoa Sơn là một xã thuộc huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Hoa Sơn có diện tích 6,69 km², dân số năm 1999 là 6271 người,[1] mật độ dân số đạt 937 người/km² gồm 3 làng Miêng Thượng (toàn tòng Thiên Chúa giáo), Miêng Hạ và Trần Đăng.

31-hoa-s-n-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)