User Tools

Site Tools


31-hoa-s-n-anh-s-n-la-gi

Hoa Sơn
Địa lý
Diện tích 24,66 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 6715 người[1]
 Mật độ 272 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Nghệ An
Huyện Anh Sơn
Thành lập 2009[2]
Mã hành chính 17357[1]

Hoa Sơn là một xã thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Hoa Sơn có diện tích 24,66 km², dân số năm 1999 là 6715 người,[1] mật độ dân số đạt 272 người/km².

31-hoa-s-n-anh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)