User Tools

Site Tools


31-hoa-l-c-la-gi

Hoa Lộc là xã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Đây là quê hương của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xã Hoa Lộc có diện tích 3,83 km²[1].

Dân số của xã Hoa Lộc:

Xã Hoa Lộc nằm ở phía đông của huyện Hậu Lộc.

Xã Hoa Lộc được chia thành 9 thôn từ thôn 1 đến thôn 9.

Tên xã Hoa Lộc đã được đặt cho một nền văn hoá khảo cổ sơ kì thời đại đồng: văn hóa Hoa Lộc. Cuối năm 1973, tại xã Hoa Lộc đã phát hiện được di chỉ đầu tiên và điển hình cho nền văn hoá này. Các di chỉ văn hóa Hoa Lộc phân bố trên các đồi cát cao chạy dài ven biển bắc Thanh Hoá, từ huyện Hậu Lộc đến huyện Nga Sơn. Văn hóa Hoa Lộc xuất hiện cách đây khoảng trên dưới 4.000 năm. Văn hóa Hoa Lộc nằm cùng bình tuyến và có mối quan hệ giao lưu văn hoá với các văn hoá sơ kì đồ đồng khác ở vùng Trung Bộ và Bắc Bộ Việt Nam là văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Hạ Long và nhóm di tích văn hóa Cồn Chân Tiên, Mả Đống.

31-hoa-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)