User Tools

Site Tools


31-ho-ng-v-n-th-ch-ng-m-la-gi

Hoàng Văn Thụ là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Hoàng Văn Thụ có diện tích 12,85 km², dân số năm 1999 là 9962 người,[1] mật độ dân số đạt 775 người/km².

Xã Hoàng Văn Thụ có 10 thôn: An Tiến, Công An, Đồi Ngai, Hòa Bình, Thuần Lương, Tiến Văn, Văn Mỹ, Văn Phú, Văn Sơn, Yên Trình.

31-ho-ng-v-n-th-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)