User Tools

Site Tools


31-ho-ng-tung-la-gi

Hoàng Tung là một xã thuộc huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Hoàng Tung có diện tích 24,61 km², dân số năm 1999 là 3391 người,[1] mật độ dân số đạt 138 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hoàng Tung có diện tích 24,61 km², dân số năm 1999 là 3.391 người.[2], mật độ dân cư đạt 137,8 người/km².

Xã Hoàng Tung được chia thành các xóm: Bến Đò, Bó Bủn-Khuổi Áng, Bó Lếch, Bản CHạp, Làng Đền, Bản Dài, Hào Lịch, Kế nông, Khau Luông, Nà Nâm, Na Lữ, Bản Tấn, Nà Riềm.

Trên địa bàn xã Hoàng Tung có các di tích lịch sử Ngườm Sưa, Nặm Lìn và Cốc Phát. Ngoài ra, xã còn có đền Vua Lê. Hoàng Tung có hồ Khuổi Áng và nhà máy Sắt Xốp.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-ho-ng-tung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)