User Tools

Site Tools


31-ho-ng-tr-la-gi

Hoàng Trĩ là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Hoàng Trĩ có diện tích 35,42 km², dân số năm 1999 là 1218 người,[1] mật độ dân số đạt 34 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hoàng Trĩ có diện tích 35,46 km², dân số khoảng 1311 người, mật độ dân số đạt 37 người/km².[2] Một số con suối chảy trên địa phận xã là suối Tàng Na, suối Bản Duống, suối Bản Mán.

Xã Hoàng Trĩ được chia thành các thôn bản: Nà Cọ, Nà Lườn, Nà Slải, Coọc Mu, Nà Diểu, Duống.

31-ho-ng-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)