User Tools

Site Tools


31-ho-ng-th-ng-la-gi

Hoằng Thắng là một xã thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Thắng có diện tích 5,93 km², dân số năm 1999 là 7285 người,[1] mật độ dân số đạt 1228 người/km².

Xã Hoằng Thắng thuộc vùng Đông Nam Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Địa danh xã thay đổi qua nhiều thời kỳ lịch sử. Từ đầu thời Trần gọi là Thứ Nhất trang và trang trại Sộp, kéo dài từ Mông Miên đến Bến Cát. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 gồm 05 làng là: Hồng Văn, Nhuệ Bút, Kim Bôi, Hải Án, Phượng Nghi (Phượng Trì), Thuộc xã Thứ Nhất, tổng Hành Vỹ huyện Cổ Đằng, dân số có hơn 2.000 người. Sau cách mạng tháng tám thành công (Đầu năm 1946), toàn huyện chia thành 12 xã lớn, xã Thắng Lợi và Ba Đằng (Hoằng Đạo ngày nay) được sát nhập lấy tên là Hoằng Đạo Đầu năm 1954 trước cải cách ruộng đất, Ba Đằng, Khê Xá lại trách ra còn 5 làng: Hồng Văn, Nhuệ Bút, Gia Hòa, Hải Phúc, Hoàng Trì lấy tên là xã Hoằng Thắng. Từ bấy đến nay, địa giới của xã ổn định. Phía Bắc giáp Hoằng Đạo, phía Nam giáp Hoằng Lưu, Phía Đông giáp Hoằng Ngọc, Phía Tây giáp Hoằng Thái, Hoằng ĐỒng, Hoằng Vinh. Diện tích tự nhiên: 582,07 ha Trong đó đất nông nghiệp là: 399,87 ha Đất thổ cư: 79,09 ha Đất chuyên dung: 91,56 ha Đất khác: 11,55 ha Tính đến tháng 12 năm 2005, dân số trên địa bàn Hoằng Thắng là 7.800 người mật độ dân cư; 1250 người/ km² Chiều dài nhất của xã theo hướng Bắc- Nam là 5 km, chiều rộng theo hướng Đông Tây là 3 km, cách huyện lỵ về phía Đông Nam là 3 km, cách thành phố Thanh Hóa theo hướng Tây Nam là 10 km.

31-ho-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)