User Tools

Site Tools


31-ho-ng-th-i-la-gi

Hoằng Thái là một xã thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Thái có diện tích 2,93 km², dân số năm 1999 là 4226 người,[1] mật độ dân số đạt 1442 người/km².

Diện tích trồng trọt có 195 ha, diện tích thổ cư có 26 ha, số còn lại là ao hồ, bến bãi…

Xã Hoằng Thái nằm ở phía Đông Nam của Huyện Hoằng Hoá. Phía Bắc giáp xã Hoằng Đồng, Phía Nam giáp xã Hoằng Lộc,Hoằng Thành Phía Đông giáp xã Hoằng Thắng, Phía Tây giáp xã Hoằng Thịnh.

Hoằng Thái được chia làm 02 thôn với 10 xóm.

Ngành nghề chính: Nông nghiệp lúa nước, đàn ông làm xây dựng, đàn bà đi buôn đồng nát.Một bộ phận lớn người dân mà chủ yếu là thanh niên thường đi ra các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương... để làm ăn kiếm sống. Họ chủ yếu làm công nhân. MỘt bộ phận khác làm xây dựng: phụ hồ, thợ sơn, và một số làm việc văn phòng, hành chính. Hiện nay có một bộ phận nhỏ quay về làm tại các nhà máy trên địa bàn huyện. Hoằng Thái nổi tiếng với "chợ Hành".

31-ho-ng-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)