User Tools

Site Tools


31-ho-ng-h-i-la-gi

Hoằng Hải là một xã thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hoằng Hải có diện tích 3,81 km², dân số năm 1999 là 4443 người,[1] mật độ dân số đạt 1166 người/km².

Hoằng Hải là một xã thuần nông thuộc vùng bãi ngang ven biển của huyện Hoằng Hoá với tổng diện tích tự nhiên 362,67 ha, cách huyện lỵ 10km, cách thành phố Thanh Hoá 22 km về phía Đông Bắc.

Phía Bắc giáp xã Hoằng Yến, Hoằng Trường.

Phía Đông giáp Biển đông

Phía Đông giáp xã Hoằng Tiến

Phía Tây giáp xã Hoằng Yến

31-ho-ng-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)