User Tools

Site Tools


31-ho-ng-an-la-gi

Hoàng An là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Hoàng An có diện tích 5,9 km², dân số năm 1999 là 5700 người,[1] mật độ dân số đạt 966 người/km².

Hoàng An là một xã nằm về phía Bắc của huyện Hiệp Hòa, địa hình tự nhiên tương đối phức tạp. Đồi gò xen lẫn đồng bằng, cốt cao độ giữa các vùng đất chênh lệch phức tạp. Độ nghiêng theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam. Đất đai đa dạng, thích nghi với nhiều loài cây trộng về lương thực, thực phẩm, công nghiệp.

Tổng diện tích đất toàn xã là 589,24 ha. Trong đó đất nông nghiệp chiếm 298,24h, đất phi nông nghiệp chiếm 290,48h.

31-ho-ng-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)