User Tools

Site Tools


31-ho-i-ph-la-gi

Hoài Phú là một xã thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 40,54 km², dân số năm 1999 là 9,434 người,[1] mật độ dân số đạt 233 người/km².

Địa giới phía Bắc giáp xã Hoài Châu; phía Tây giáp núi; phía Đông giáp phường Tam Quan; phía Nam giáp xã Hoài Hảo. Phía Tây Bắc xã giáp hồ Mỹ Bình, hồ nước ngọt lớn nhất huyện, cung cấp nước cho nông nghiệp và cho nhà máy lọc nước Tam Quan.

Xã phân thành 9 thôn: Mỹ Bình I, Mỹ Bình II, Mỹ Bình III, Lương Thọ I, Lương Thọ II, Lương Thọ III, Cự Tài I, Cự Tài II, Cự Lễ. Người dân ở đây chủ yếu theo nghề nông, chủ yếu trồng lúa nước, làm rẫy rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

31-ho-i-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)