User Tools

Site Tools


31-ho-i-ch-u-la-gi

Hoài Châu là một xã thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Hoài Châu có diện tích 22,55 km², dân số năm 1999 là 9156 người,[1] mật độ dân số đạt 406 người/km². Xã hoài châu gồm có 9 thôn: An Sơn, An Quý Bắc, An Quý Nam, Hội An, Hội An Tây, Tân An. Tân Trung, Thành Sơn, Thành Sơn Tây. Cơ quan hành chính chính của xã được đặt ở thôn An Sơn.

31-ho-i-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)