User Tools

Site Tools


31-hi-u-t-la-gi

Hiếu Tử là một xã thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã Hiếu Tử có diện tích 48,41 km², dân số năm 1999 là 10094 người,[1] mật độ dân số đạt 209 người/km².

Xã Hiếu Tử gồm các ấp: Lò Ngò, Ô Đùng, Ô Chào, Ô Trom, Chợ, Kinh Xáng

31-hi-u-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)