User Tools

Site Tools


31-hi-u-li-m-v-nh-c-u-la-gi

Hiếu Liêm là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã Hiếu Liêm có diện tích 213,8 km², dân số năm 2003 là 3870 người,[1] mật độ dân số đạt 18 người/km².

Xã Hiếu Liêm được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2003 trên cơ sở tách từ một phần của xã Trị An[3]. Bắc giáp xã Tân Hòa huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước; đông giáp xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu; nam giáp thị Trấn Vĩnh An, xã Trị An; đông giáp xã Hiếu Liêm, xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu

31-hi-u-li-m-v-nh-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)