User Tools

Site Tools


31-hi-p-th-nh-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi

Hiệp Thành là một xã thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Hiệp Thành có diện tích 25,12 km². Dân số năm 2003 là 5.504 người,[1]. Mật độ dân số đạt 220 người/km².

Địa giới hành chính xã Hiệp Thành:

Liêu

Xã Hiệp Thành gồm 6 ấp:

  1. Ấp Chòm Xoài
  2. Ấp Giồng A
  3. Ấp Giồng B
  4. Ấp Giồng Giữa
  5. Ấp Giồng Nhãn
  6. Ấp Xóm Lẩm.

Sau năm 1975, xã Vĩnh Lợi thuộc thị xã Bạc Liêu. Đến năm 1976, thị xã Bạc Liêu được đổi tên thành thị xã Minh Hải, xã Vĩnh Lợi thuộc thị xã Minh Hải.

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã của thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó, xã Vĩnh Lợi được chia thành 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thành.

Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT về việc đổi tên thị xã Minh Hải thành thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Minh Hải, các xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thành thuộc thị xã Bạc Liêu.

Ngày 14 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 33B-HĐBT về việc sáp nhập xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thành thành một xã lấy tên là xã Hiệp Thành thuộc thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải.

Ngày 24 tháng 12 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở 2.439 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu của xã Hiệp Thành.

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 32/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bạc Liêu, xã Hiệp Thành thuộc thành phố Bạc Liêu.

31-hi-p-th-nh-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)