User Tools

Site Tools


31-hi-p-h-a-v-th-la-gi

Hiệp Hòa là một xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,01 km², dân số năm 1999 là 5.514 người,[1] mật độ dân số đạt 787 người/km². Phía bắc giáp sông Trà Lý,phía tây giáp xã Xuân Hòa,phía nam giáp xã Việt Hùng và phía đông giáp xã Song Lãng.

31-hi-p-h-a-v-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)