User Tools

Site Tools


31-hi-p-c-t-la-gi

Hiệp Cát là một xã thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Hiệp Cát có diện tích 6,88 km², dân số năm 1999 là 6403 người,[1] mật độ dân số đạt 931 người/km².

Xã Hiệp Cát gồm có 5 thôn: thôn Đại Lã, thôn Kinh Dương, thôn Kim Độ, thôn Cát Khê, thôn Nấu Khê

Thôn Kinh Dương là thôn Văn Hoá đầu tiên của xã Hiệp Cát, thôn Kinh Dương có hội làng truyền thống vào ngày mùng 4 tháng 2 (âm lịch) hàng năm.

31-hi-p-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)