User Tools

Site Tools


31-hi-n-kh-nh-la-gi

Hiển Khánh là một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 12,02 km², dân số năm 2009 là 7.619 người,[1] mật độ dân số đạt 634 người/km².

Xã gồm 11 thôn: Liên Xương, Hạnh Lâm, Phú Nội, Triệu, Đào thôn, Lại Xá (thôn Lời), Thượng Đồng, Môn Nha, Hậu Nha, Phú Đa, Ngõ Quan. Xã Hiển Khánh là một trong 3 xã của tỉnh Nam Định (duy nhất trong huyện Vụ Bản) được chọn làm thí điểm chương trình Nông thôn mới của tỉnh Nam Định.

Xã có diện tích 12,02 km², dân số năm 2009 là 7.619 người,[1] mật độ dân số đạt 634 người/km². Xã gồm 11 thôn: Liên Xương, Hạnh Lâm, Phú Nội, Triệu, Đào thôn, Lại Xá (thôn Lời), Thượng Đồng, Môn Nha, Hậu Nha, Phú Đa, Ngõ Quan.

Xã ở phía bắc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Xã Hiển Khánh có trục dọc khoảng 5 km đường Tỉnh lộ 56.

  • Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Mỹ Lộc.
  • Phía Đông giáp xã Hợp Hưng.
  • Phía Nam giáp xã Cộng Hòa.
  • Phía Tây giáy xã Tân Khánh, Minh Thuận

Hiển Khánh thuộc huyện Vụ Bản (trước kia có tên là Thiên Bản, nhưng đến thời nhà Nguyễn chuyển thành Vụ Bản) là vùng đất có nhiều truyền thống văn hóa, có nhiều danh nhân nổi tiếng. Truyền thống Hiếu học luôn được đề cao trong mọi thời kỳ lịch sử.

Các thôn đạt danh diệu Thôn Văn hóa trong xã: Thôn Văn hóa Liên Xương, Môn Nha... (?)

Xã Hiển Khánh có hệ thống đường giao thông rất thuận tiện. Trục đường chính là Tỉnh lộ 56, các đường liên huyện, liên xã đều rất lớn và kiên cố giúp cho việc giao thông hết sức dễ dàng.

Xã Hiển Khánh rất thuận tiện cho việc di chuyển tới Thành phố Nam Định (Cách 8 km về phía Đông), Thành phố Phủ Lý (cách 20 km về phía Tây Bắc), Hà Nội (cách 70 km về phía Bắc), thị trấn Gôi (cách 10 km về phía Nam), thành phố Ninh Bình (về phía Tây Nam 20 km)

Kinh tế chủ đạo của xã Hiển Khánh vẫn là Nông nghiệp

Các ngành Công nghiệp trên địa bàn: Sản xuất Gạch công nghiệp, Dệt may,... thu hút khoảng 2.000 công nhân các địa phương.

Hiện tại xã Hiển Khánh là một trong 3 xã của tỉnh Nam Định được chọn làm thí điểm chương trình Nông thôn mới của tỉnh.

31-hi-n-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)