User Tools

Site Tools


31-h-u-nh-la-gi

Hữu Định là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Hữu Định có diện tích 13,6 km², dân số năm 1999 là 8187 người,[2] mật độ dân số đạt 602 người/km².

Tháng 4/2013, với sự mở rộng của thành phố Bến Tre, 51,47 ha diện tích tự nhiên và 405 người của xã Hữu Định được chuyển cho thành phố Bến Tre quản lý. Trong đó có 10,71 ha diện tích tự nhiên và 100 người sáp nhập vào xã Sơn Đông; 40,76 ha diện tích tự nhiên và 305 người sáp nhập vào phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Sau khi chia tách xã Hữu Định còn 1.307 ha và 8.497 người.[1]

31-h-u-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)