User Tools

Site Tools


31-h-u-l-c-th-tr-n-la-gi

Hậu Lộc là thị trấn huyện lị của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Hậu Lộc có diện tích 2,62 km², dân số năm 1999 là 3627 người,[1] mật độ dân số đạt 1384 người/km².

Thị trấn Hậu Lộc nằm ở phía nam của huyện Hậu Lộc.

Thị trấn Hậu Lộc được chia thành 6 khu phố từ Khu 1 đến Khu 6.

31-h-u-l-c-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)