User Tools

Site Tools


31-h-u-b-ng-la-gi

Hậu Bổng là một xã thuộc huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,38 km², dân số năm 1999 là 2.101 người,[1] mật độ dân số đạt 329 người/km².

Chủ tịch xã là: Vũ Xuân Hưởng.

UBND đặt tại khu dân cư số 3.

31-h-u-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)