User Tools

Site Tools


31-h-trung-la-gi

Hạ Trung là một xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hạ Trung có diện tích 37,31 km², dân số năm 1999 là 3059 người,[1] mật độ dân số đạt 82 người/km². Xã Hạ Trung có vị trí địa lý như sau: phía đông giáp xã Lương Nội, phía nam giáp xã Ái Thượng, phía tây giáp xã Tân Lập và phía bắc giáp xã Cổ Lũng.

31-h-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)