User Tools

Site Tools


31-h-tam-la-gi

Hà Tam
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ

Hà Tam là một xã thuộc huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

31-h-tam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)