User Tools

Site Tools


31-h-p-th-nh-th-nh-ph-l-o-cai-la-gi

Hợp Thành là một xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Phía bắc Hợp Thành giáp ranh xã Cam Đường, phía tây giáp xã Tả Phời, phía đông giáp huyện Bảo Thắng, phía nam giáp huyện Sa Pa.

Xã Hợp Thành có diện tích 26,85 km², dân số năm 2004 là 3831 người,[1] mật độ dân số đạt 143 người/km².

Địa hình xã Hợp Thành phân chia thành hai phần rõ rệt: vùng thấp tương đối bằng phẳng, phù hợp làm ruộng trồng lúa, hoa màu và chăn nuôi; vùng cao tiếp giáp huyện Sa Pa có rừng già phù hợp trồng thảo quả và chè.

Xã chia làm 17 thôn là Tượng 1, Tượng 2, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2, Cáng 3, Pèng 1, Pèng 2, Pèng 3, Kíp Tước 1, Kíp Tước 2, Kíp Tước 3, Thành Châu, Cốc Cài, Nậm Rịa 1, Nậm Rịa 2 và Bác Công.

31-h-p-th-nh-th-nh-ph-l-o-cai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)