User Tools

Site Tools


31-h-p-th-nh-tam-d-ng-la-gi

xã hợp thịnh gồm những thôn sau đây: thôn TÂN THỊNH, THÔN LÊ LỢI, THÔN THỌ KHÁNH, THÔN QUANG TRUNG, THÔN HƯNG THỊNH, THÔN LẠC THỊNH

Hợp Thịnh là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Hợp Thịnh có diện tích 4,39 km², dân số năm 1999 là 5290 người,[1] mật độ dân số đạt 1205 người/km².

31-h-p-th-nh-tam-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)