User Tools

Site Tools


31-h-p-th-nh-hi-p-h-a-la-gi

Hợp Thịnh là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Hợp Thịnh gồm các thôn Trung tâm, Hương Linh, Đa Hội, Ninh Tào, Đồng Đạo[cần dẫn nguồn] và Gò Pháo. Xã có diện tích khoảng 9,54 km², dân số năm 1999 là 10086 người,[1] mật độ dân số đạt 1057 người/km².

31-h-p-th-nh-hi-p-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)