User Tools

Site Tools


31-h-p-ch-u-tam-o-la-gi

Hợp Châu là một xã trung tâm huyện lỵ của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Hợp Châu có diện tích 10,13 km², dân số năm 2003 là 6433 người,[1] mật độ dân số đạt 635 người/km².

31-h-p-ch-u-tam-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)