User Tools

Site Tools


31-h-o-ngh-a-la-gi

Hảo Nghĩa là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Hảo Nghĩa có diện tích 22,66 km², dân số năm 1999 là 1296 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Hảo Nghĩa có diện tích 24 km², dân số khoảng 1379 người, mật độ dân số đạt 57 người/km².[3] Xã có tuyến quốc lộ 3B đi qua địa bàn và có đường liên xã nối với các xã phía nam của huyện. Sông Na Rì chảy từ phía nam lên phía bắc của xã, các dòng suối chảy vào so9ong trên địa phận xã gồm suối Quang Phong, khuổi Cáng. Xã Hảo Nghĩa được chia thành các thôn bản: Nà Tảng, Nà Riềng, Nà Đấu, Nà Coòng, Nà Chót, Khuổi A, Nà Sát, Khu Chợ, Vằng Mười.

31-h-o-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)