User Tools

Site Tools


31-h-nh-thu-n-la-gi

Hành Thuận là một xã thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Hành Thuận có diện tích 8,26 km², dân số năm 2005 là 7516 người,[1] mật độ dân số đạt 909,9 người/km². [2]

Có 7 thôn: Đại An Đông 1, Đại An Đông 2, Đại An Tây 1, Đại An Tây 2, Phúc Minh, Phú Định, Xuân An;

31-h-nh-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)