User Tools

Site Tools


31-h-nh-can-la-gi

Hỗ Nhĩ Can (giản thể: 扈尔干; phồn thể: 扈爾干; bính âm: Hùěrgān, ?=1582), con trai trưởng của Vương Đài, là Cáp Đạt bối lặc

Khi Vương Đài kế vị, một người anh em là Khang Cổ Lỗ không phục, khiêu chiến với Hỗ Nhĩ Can, kết quả là Khang Cổ Lỗ không địch nổi phải đào thoát đến Diệp Hách.

Tháng 8 năm Vạn Lịch thứ 10 (1582), Hỗ Nhĩ Can đem quân đi cướp phá Hô Tể trại thuộc địa phận của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Trùng với thời điểm Nỗ Nhi Cáp Xích khởi binh, các bộ hạ và An Phí Dương Cổ và Ba Tốn Cần cùng với 20 người truy kích, song bị người của Hỗ Nhĩ Can đánh bại, phía Cáp Đạt có 40 người bị giết. Không lâu sau, Hỗ Nhĩ Can bị bệnh chết, người em trai trẻ tuổi là Mạnh Cách Bố Lộc kế vị làm bối lặc.

31-h-nh-can-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)