User Tools

Site Tools


31-h-ng-vi-t-h-a-an-la-gi

Hồng Việt là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bình Long, thị trấn Nước Hai, xã Bế Triều.
  • Đông giáp xã Bế Triều, xã Hoàng Tung.
  • Nam giáp xã Hoàng Tung.
  • Tây giáp xã Minh Tâm (Nguyên Bình)

Xã Hồng Việt có diện tích 11,07 km², dân số năm 1999 là 2.633 người.[1], mật độ dân cư đạt 238 người/km².

Xã Hồng Việt được chia thành các xóm: Dẻ Đoóng, Đoỏng Chỉa, Mã Quan, Nà Dưởng, Bản Nưa, Nà Mè, Nà Ky, Nầ Vài, Nà Tẻng, Lũng Phấy, Nà Vàn, Bản Giàng, Vò Rài, Vò Ấu.

Trên địa bàn xã Hồng Việt có đền Giẻ Đống và thành Nhà Mạc. Ngoài ra, xã còn có nhiều hang động như hang Tốc Rù, hang Bó Hoài, hang Bó Tháy, hang Nườm Bốc và vách núi Lũng Sa. Sông Dẻ Rào và sông Bằng lần lượt tạo thành ranh giới tự nhiên phía bắc của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-h-ng-vi-t-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)