User Tools

Site Tools


31-h-ng-v-nh-la-gi

Hương Vĩnh là một xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Hương Vĩnh có diện tích 64,06 km², dân số năm 1999 là 4594 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

Thiên chúa giáo: Giáo Họ Vĩnh Phúc, Thuộc Xứ Tràng Lưu

31-h-ng-v-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)