User Tools

Site Tools


31-h-ng-v-la-gi

Hương Vĩ là một xã thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Hương Vĩ có diện tích 6,92 km², dân số năm 1999 là 5198 người,[1] mật độ dân số đạt 751 người/km².

  • phía tây giáp xã Đồng Kỳ
  • phía đông giáp xã Đông Sơn
  • phía Bác giáp xã Đồng Hưu
  • phía nam giáp thị trấn Bố Hạ

có các ngành chủ yếu là: sản xuất vôi,cay làm vật liệu xây dựng, chăn nuôi gà(đây là một đặc sản của gà đồi Yên Thế) cây trồng: vải thiều, bạch đàn, keo...

31-h-ng-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)