User Tools

Site Tools


31-h-ng-trung-la-gi

Hưng Trung là một xã thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,66 km², dân số năm 1999 là 8.224 người,[1] mật độ dân số đạt 851 người/km². Danh nhân Nguyễn Trường Tộ sinh tại làng Bùi Chu thuộc xã này.Trong xã gồm có 6 làng,thứ 1 là làng Bùi Ngọa là trung tâm (xưa gọi là Bùi Ngõa)thứ 2 là làng Bùi Chu,thứ 3 là Làng Tùng,thứ 4 là Làng Bùi (Vạn Hồng),thứ 5 là làng Thanh Phong, thứ 6 là làng Ngã Ba]

Nhà thờ Bùi Ngọa, Chùa Bùi Ngọa, Khu vực Nguyệt Liên, Đền Đinh Bạt Tụy, bia mộ Nguyễn Trường Tộ,Đình Bùi Ngọa, nhà thờ Họ Nguyễn Văn. Nhà thờ giáo họ Làng Tùng.

Tác giả :Nguyễn Văn Liên (Cây Sen Hồng) _với bài thơ :

KHẮC HỌA HƯNG TRUNG

_Quê tôi,gian khổ, thủy chung


_Ai qua ,mãi nhớ, Hưng Trung,chợ cầu


_Tùng hoang,tùng bến,ngập sâu


_Mỗi lần mưa đến là đâu thấy bờ


_Bao nhiêu đồng ruộng bơ vơ


_Lụt đến là hết,đợi chờ trâu sang


_Quê tôi,gồm có sáu làng


_Bùi Ngọa là gốc là chàng chở che


_Làng tùng, ai chẳng giám chê


_Lắm nghề,chịu khó, ai về làm dâu


_Xưa chanh,nhiều nhất, ở đâu ?


_Thanh Phong,vô địch,đứng đầu xã ta


_Ven sông, làng nhỏ, Ngã Ba


_Một con đò bé, đậm đà tình xưa


_Bán buôn, chẳng kể sớm trưa


_Bùi Chu,sông chợ,nắng mưa, mặc người


_Vạn Hồng ,đôi chốn,đôi nơi


_Bùi Thượng,Bùi Hạ,đời đời bên nhau


_Hỡi ai, dù ở nơi đâu


_Là con đất mẹ, nhớ câu ân tình

_Muôn vàn tình nghĩa đẹp xinh xinh

_Hưng Trung trong bạn,trong mình thiết tha.

Tác giả _ (Cây Sen Hồng) Viết (đăng lên) vào ngày 17 tháng 2 năm 2018.

31-h-ng-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)