User Tools

Site Tools


31-h-ng-tr-la-gi

Hồng Trị là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bảo Toàn, xã Thượng Hà
  • Đông giáp thị trấn Bảo Lạc, xã Phan Thanh
  • Nam giáp xã Kim Cúc
  • Tây giáp xã Vĩnh Quang của huyện Bảo Lâm, xã Bảo Toàn

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Kim Cúc được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.431 ha diện tích tự nhiên và 2.649 người của xã Hồng Trị và 304 ha diện tích tự nhiên và 498 người của xã Hồng Trị được chuyển về thị trấn Bảo Lạc. Khi đó, xã Hồng Trị còn lại 3.957 ha diện tích tự nhiên và 3.078 người.[1]

Xã Hồng Trị gồm 15 xóm: Cốc Xả Trên, Cốc Xả Dưới, Khau Cà, Lũng Tiến, Nà Đuốn, Nà Nồm, Nà Tền, Nà Van, Nà Cao, Bản Piẩy, Thôm Chang, Khau Chang, Thang Buổng, Khau Pàu, Bản Khuông

Xã Hồng Trị có tuyến quốc lộ 34 chạy qua địa bàn. Trên địa bàn xã Hồng Trị có các ngọn núi chính là Ao Li và Phia Đi. Sông Neo chảy qua địa bàn xã và nằm song song với quốc lộ 34. Trường Dân tộc nội trú của huyện Bảo Lạc nằm trên địa bàn xã. Xã có thắng cảnh là chùa Vân An.

31-h-ng-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)