User Tools

Site Tools


31-h-ng-thi-la-gi

Hưng Thi là một xã thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Xã Hưng Thi có diện tích 39,63 km², dân số năm 1999 là 3160 người,[1] mật độ dân số đạt 81 người/km². Xã này là điểm kết thúc của đường Quốc lộ 37C (nối Ý Yên - Gián Khẩu - Nho Quan - đường Hồ Chí Minh).

31-h-ng-thi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)