User Tools

Site Tools


31-h-ng-th-nh-v-nh-l-i-la-gi

Hưng Thành là một xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Hưng Thành có diện tích 33,72 km², dân số năm 1999 là 10.455 người,[1] mật độ dân số đạt 310 người/km².

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó chia xã Hưng Hội thành hai xã lấy tên là xã Hưng Hội và xã Hưng Thành. Ngày 8 tháng 11 năm 1990, địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi có sự điều chỉnh như sau:

Giải thể xã Hoà Hưng, nhập vào 2 xã Châu Hưng và Châu Thới. Giải thể xã Vĩnh Thắng, nhập vào xã Vĩnh Mỹ A. Huyện Vĩnh Lợi lúc này gồm có thị trấn Hòa Bình và 12 xã: Châu Hưng, Châu Thới, Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh, Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hưng, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh. Ngày 06 tháng 11 năm 1996, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh [4], tho đó chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, huyện Vĩnh Lợi trở thành huyện của tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 13 tháng 5 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 55/2002/NĐ-CP, về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Châu Hưng A trên cơ sở 2.959,21 ha diện tích tự nhiên và 9.680 nhân khẩu của xã Châu Hưng, thành lập xã Vĩnh Hưng A trên cơ sở 2.080,93 ha diện tích tự nhiên và 9.380 nhân khẩu của xã Vĩnh Hưng.

Ngày 24 tháng 12 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP, về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Vĩnh Hậu A trên cơ sở 5.150 ha diện tích tự nhiên và 7.416 nhân khẩu của xã Vĩnh Hậu.

Đến thời điểm năm 2005, huyện Vĩnh Lợi có thị trấn Hòa Bình và 15 xã: Châu Hưng, Châu Hưng A, Châu Thới, Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh, Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 96/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu:[5]

Thành lập huyện Hoà Bình trên cơ sở 41.133 ha diện tích tự nhiên và 102.063 nhân khẩu của huyện Vĩnh Lợi.

Huyện Hoà Bình có 41.133 ha diện tích tự nhiên và 102.063 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A và thị trấn Hoà Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi còn lại 24.942 ha diện tích tự nhiên và 91.915 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Châu Hưng, Châu Hưng A, Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Long Thạnh.

Ngày 6 tháng 4 năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 57/2007/NĐ-CP, về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở toàn bộ 3.155 ha diện tích tự nhiên và 11.311 nhân khẩu của xã Châu Hưng và điều chỉnh 265,23 ha diện tích tự nhiên và 1.438 nhân khẩu của xã Châu Thới. Thị trấn Châu Hưng có 3.420,23 ha diện tích tự nhiên và 12.749 nhân khẩu.

Từ đó, huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và thị trấn Châu Hưng.

Xã Hưng Thành nằm ở phía Đông huyệnVĩnh Lợi.

Địa giới hành chính xã Hưng Thành:

Xã Hưng Thành gồm 11 ấp:

1. Ấp Gia Hội.

2. Ấp Hoàng Quân I.

3. Ấp Hoàng Quân II.

4. Ấp Hoàng Quân III.

5. Ấp Năm Căn.

6. Ấp Ngọc Được.

7. Ấp Nhà Thời.

8. Ấp Phú Tòng.

9. Ấp Quốc Kỷ.

10. Ấp Vườn Cò.

11. Ấp Xẻo Nhào.

Hiện nay có thêm 3 Ấp chưa được cộng nhận vào xã là:

1. Ấp Hoàng I.

2. Ấp Hoàng II.

3. Ấp Hoàng III.

Hiện nay, xã có 1 trạm y tế ( Ấp Năm Căn).

Xã có các trường:

  • Mầm Non Hướng Dương.
  • Tiểu Học Lê Quý Đôn.
  • Tiểu Học Hoàng Quân.
  • Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi.
  • Trung Học Cơ Sở Hưng Thành.

Năm 2030 đô thị Hưng Thành đạt chuẩn đô thị loại V.

Đến năm 2030 dự kiến thành lập thêm thị trấn Hưng Thành (từ xã Hưng Thành, trên cơ sở chia tách xã Hưng Thành thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Hưng Thành và 1 xã Hưng Thành).

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Thị xã Bạc Liêu nay là Thành phố Bạc Liêu đi xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi đang được thực hiện với tổng chiều dài tuyến đường là 12,9 km và chiều rộng mặt đườn là 5 - 7m nhằm tạo điều kiện phát triển Thị xã Bạc Liêu nay là Thành phố Bạc Liêu hướng về phía Đông, kích thích phát triển khu vực tuyến đường đi qua. Tạo điều kiện trao đổi, giao lưu kinh tế - văn hóa với tỉnh Sóc Trăng (giáp ranh).

31-h-ng-th-nh-v-nh-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)