User Tools

Site Tools


31-h-ng-th-nh-ph-ng-la-gi

Hưng Thành là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Phường Hưng Thành có diện tích 4,8 km², dân số năm 2008 là 6289 người,[1] mật độ dân số đạt 1310 người/km².

Phường có vị trí:

  • Đông Bắc giáp phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
  • Đông giáp phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
  • Đông Nam giáp xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
  • Tây giáp xã Kim Phú, huyện Yên Sơn
  • Bắc giáp phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

Phường Hưng Thành được thành lập vào ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở toàn bộ xã Hưng Thành của thị xã Tuyên Quang.[3]Quốc lộ 2 và quốc lộ 37 giao nhau tại địa bàn phường Hưng Thành. Phường giáp với sông Lô ở một đoạn phía đông.

31-h-ng-th-nh-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)