User Tools

Site Tools


31-h-ng-th-ng-h-long-la-gi

Hùng Thắng còn gọi là Lâm Bi là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Phường Hùng Thắng có diện tích 5,97 km², dân số năm 2006 là 5280 người,[1] mật độ dân số đạt 884 người/km².

Hùng Thắng xưa kia là một hòn đảo dành cho cư dân đánh bắt cá đến ở các vùng tỉnh thành lân cận chuyển tới và sinh sống tại đây.

31-h-ng-th-ng-h-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)