User Tools

Site Tools


31-h-ng-th-ng-b-nh-giang-la-gi

Hùng Thắng là một xã thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Hùng Thắng có diện tích 6,76 km², dân số năm 2010 là khoảng 6000 người,[1] mật độ dân số đạt 900 người/km².

Hùng Thắng là một xã thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Phía Đông giáp xã Long Xuyên, phía Nam giáp Tân Việt, Vĩnh Hồng, phía Tây giáp Vĩnh Tuy, phía Bắc giáp sông Sặt và Huyện Cẩm Giàng.

Xã có tất cả năm thôn chia làm 12 đội:

Khu hành chính xã đặt tại thôn Hòa Ché bao gồm: trường Tiểu học, Trung học sơ sở, trạm y tế, bưu điện, ủy ban nhân dân xã và các cơ quan hành chính. Chủ tịch xã là đ/c Nguyễn Hữu Quyền, Bí thư là đ/c Phạm Đình Doanh.

Chủ yếu là nông nghiệp lúa nước, công nghiệp và xuất khẩu lao động nước ngoài đi: Đài Loan, Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Phi...

Tuấn Kiệt và Nhân Kiệt có khu di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh là khu đình làng thờ tướng quân Đinh Điền thời nhà Đinh. Thôn Hòa Ché là thôn có đặt UBND xã và các trường THCS cũng như TH Hùng Thắng. Thôn Hòa Ché có các dòng họ như Đỗ Danh, Vũ Đình, Phạm Viết..., hằng năm vào dịp thanh minh, thôn có tổ chức các hoạt động dòng họ như thể thao bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng...Hoạt động này đã thành Hội Làng Thanh minh giúp cho mỗi người gắn kết với dòng họ và quê hương.

31-h-ng-th-ng-b-nh-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)