User Tools

Site Tools


31-h-ng-th-i-ninh-giang-la-gi

Hồng Thái là một xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,44 km², dân số năm 1999 là 4.230 người,[1] mật độ dân số đạt 953 người/km².

Đình Dậu Trì là một di tích lịch sử- văn hóa tôn thờ Thành hoàng làng theo đúng tín ngưỡng thờ thành hoàng của người Việt. Từ xưa đến nay đình Dậu Trì là nơi thờ Thành hoàng làng Trần Lãm hiệu là Trần Minh Công người có công phù giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lập nên cơ nghiệp nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt thế kỷ thứ 10. Sau khi mất âm phù nhà Trần đánh giặc Nguyên thế kỉ 13.Công lao của Ông đã được ghi trong thần tích, sắc phong, câu đối, đại tự và trong các tài liệu được lưu trữ tại Viện thông tin khoa học xã hội.

31-h-ng-th-i-ninh-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)