User Tools

Site Tools


31-h-ng-s-n-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi

Hương Sơn là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phường Hương Sơn có diện tích 3,1 km², dân số năm 1999 là 10542 người,[1] mật độ dân số đạt 2629 người/km².

Phường Hương Sơn nằm ở trung tâm khu vực đô thị phía nam của thành phố và tiếp giáp với phường Cam Giá ở phía bắc, giáp với xã Đồng Liên của huyện Phú Bình ở phía đông qua Sông Cầu, giáp với xã Lương Sơn ở phía đông nam, phường Tân Thành ở phía tây nam và phường Trung Thành ở phía tây.

Trên địa bàn phường có tuyến đường quốc lộ 37 (đường Cách mạng tháng 8) tạo thành ranh giới tự nhiên với phường Trung Thành, một tuyến đường sắt nhánh của Tổ hợp Gang Thép Thái Nguyên ở phía bắc tạo thành ranh giới với phường Cam Giá. Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, phường Hương Sơn có diện tích 3,06 km², dân số là 10016 người, mật độ cư trú đạt 3273 người/km², là phường có mật độ dân số cao nhất khu vực phía nam thành phố. Phường có 37 tổ dân phố.

Phường là nơi tập trung nhiều cơ quan và cơ sở kinh tế, trong đó có Nhà văn hóa Công nhân Gang Thép, Bệnh viện Gang Thép, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên, Trung hoc phổ thông Chu Văn An.

31-h-ng-s-n-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)