User Tools

Site Tools


31-h-ng-s-n-t-nh-gia-la-gi

Hùng Sơn là một xã thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hùng Sơn có diện tích 12,14 km², dân số năm 1999 là 4354 người,[1] mật độ dân số đạt 359 người/km².

  • Phía Đông giáp xã Tân Dân huyện Tĩnh Gia
  • Phía Nam giáp xã Định Hải huyện Tĩnh Gia
  • Phía Tây giáp xã Các Sơn huyện Tĩnh Gia và xã Tượng huyện Nông Cống.
  • Phía  Bắc giáp xã Anh Sơn huyện Tĩnh Gia
31-h-ng-s-n-t-nh-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)