User Tools

Site Tools


31-h-ng-s-n-la-gi

Flag of Vietnam Danh sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị
tỉnh lỵ:Đông Hà
Thành phố Đông Hà
Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Đông Giang (phường) • Đông Lễ(phường) • Đông Lương(phường) • Đông Thanh(phường)
Quang Tri
Thị xã Quảng Trị
Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • An Đôn (phường) • Hải Lệ
Cam Lộ
Cam Lộ (thị trấn huyện lỵ) • Cam An • Cam Chính • Cam Hiếu • Cam Nghĩa • Cam Thanh • Cam Thành • Cam Thuỷ • Cam Tuyền
Đa Krông
Krông Klang (thị trấn huyện lỵ) • A Bung • A Ngo • A Vao • Ba Lòng • Ba Nang • Hải Phúc • Húc Nghì • Hướng Hiệp • Krông Klang • Mò Ó • Tà Long • Tà Rụt • Triệu Nguyên
Gio Linh
Gio Linh (thị trấn huyện lỵ) • Cửa Việt (thị trấn) • Gio An • Gio Bình • Gio Châu • Gio Hải • Gio Hoà • Gio Mai • Gio Mĩ • Gio Phong • Gio Quang • Gio Sơn • Gio Thành • Gio Việt • Hải Thái • Linh Hải • Linh Thượng • Trung Giang • Trung Hải • Trung Sơn • Vĩnh Trường
Hải Lăng
Hải Lăng (thị trấn huyện lỵ) • Hải An • Hải Ba • Hải Chánh • Hải Dương • Hải Hoà • Hải Khê • Hải Lâm • Hải Phú • Hải Quế • Hải Quy • Hải Sơn • Hải Tân • Hải Thành • Hải Thiện • Hải Thọ • Hải Thượng • Hải Trường • Hải Vĩnh • Hải Xuân
Hướng Hoá
Khe Sanh (thị trấn huyện lỵ) • Lao Bảo (thị trấn) • A Dơi • A Túc • A Xing • Ba Tầng • Húc • Hướng Lập • Hướng Linh • Hướng Lộc • Hướng Phùng • Hướng Sơn • Hướng Tân • Hướng Việt • Tân Hợp • Tân Lập • Tân Liên • Tân Long • Tân Thành • Thanh • Thuận • Xi
Triệu Phong
Ái Tử (thị trấn huyện lỵ) • Triệu Ái • Triệu An • Triệu Đại • Triệu Độ • Triệu Đông • Triệu Giang • Triệu Hoà • Triệu Lăng • Triệu Long • Triệu Phước • Triệu Sơn • Triệu Tài • Triệu Thành • Triệu Thuận • Triệu Thượng • Triệu Trạch • Triệu Trung • Triệu Vân
Vĩnh Linh
Hồ Xá (thị trấn huyện lỵ) • Bến Quan (thị trấn) • Cửa Tùng (thị trấn) • Vĩnh Chấp • Vĩnh Giang • Vĩnh Hà • Vĩnh Hiền • Vĩnh Hoà • Vĩnh Khê • Vĩnh Kim • Vĩnh Lâm • Vĩnh Long • Vĩnh Nam • Vĩnh Ô • Vĩnh Sơn • Vĩnh Tân • Vĩnh Thạch • Vĩnh Thái • Vĩnh Thành • Vĩnh Thuỷ • Vĩnh Trung • Vĩnh Tú
Cồn Cỏ (huyện đảo)
Hàu Sen(thị trấn huyện lỵ) • Màu Séo • Màu Láng • Cầu Cảng • Búp Văn Hoà • A Ngo • Linh Chánh • Búp Sen • Chánh Tâm • Vù Hoàng • Trung Bộ • 19-3 • Bó Keo
31-h-ng-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)