User Tools

Site Tools


31-h-ng-s-n-l-m-thao-la-gi

Hùng Sơn là một thị trấn thuộc huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thị trấn Hùng Sơn là một thị trấn mới thành lập. Bản thân chữ "Hùng Sơn" đã làm người đọc liên tưởng ngay đến vị trí lịch sử của nó. Hùng Sơn nghĩa là "núi của các vua Hùng", nơi mà 4000 năm trước đây nó cũng nằm trong ranh giới nền văn hóa Văn Lang thuộc kinh đô Văn Lang, nơi các vua Hùng Vương ngự trị.

Khu vực ngày nay là thị trấn Hùng Sơn trước kia từng nằm trong lằn ranh giới nền văn minh Văn Lang với truyền thuyết về 18 vị vua Hùng, là trung tâm lịch sử của Việt Nam.

Trước khi thị trấn được xây dựng, nơi này là vùng đất đá mấp mô, dân cư thưa thớt.

Thị trấn Hùng Sơn được thành lập trên cơ sở 117,40 ha diện tích tự nhiên và 3.532 người của xã Hy Cương, 200,20 ha diện tích tự nhiên và 2.754 người của xã Tiên Kiên, 152,40 ha diện tích tự nhiên và 3.158 người của xã Chu Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Hùng Sơn:

- Xã Hy Cương còn lại 704,47 ha diện tích tự nhiên và 4.292 người.

- Xã Tiên Kiên còn lại 1.062,38 ha diện tích tự nhiên và 6.619 người.

- Xã Chu Hóa còn lại 859,36 ha diện tích tự nhiên và 5.733 người.

Sự ra đời của thị trấn Hùng Sơn làm cho huyện Lâm Thao có hai thị trấn. Thị trấn Lâm Thao là thủ phủ của huyện Lâm Thao, Hùng Sơn lại được coi là "thủ phủ" của Công ty Su-pe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Từ đặc thù này mà việc quản lý thị trấn Hùng Sơn hiện vẫn do ủy ban nhân dân thị trấn và công ty cùng phối hợp thực hiện. ủy ban nhân dân quản lý về mặt nhà nước, còn công ty quản lý hầu hết cơ sở vật chất và hằng năm đều trích từ sáu đến tám tỷ đồng từ quỹ phúc lợi để duy trì hoạt động, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, kể cả việc thu gom và xử lý rác thải hằng ngày. Vì là thị trấn của những người thợ nên tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại chiếm hơn 90% trong cơ cấu kinh tế của thị trấn, nông nghiệp chỉ còn 7%. Thu nhập bình quân các hộ công nhân từ 50 đến 60 triệu đồng/năm, còn các hộ thuần nông nghiệp khoảng 20 triệu đồng/năm.

Địa giới hành chính thị trấn Hùng Sơn: Đông giáp các xã Hy Cương, Chu Hóa; Tây giáp các xã Xuân Lũng, Thạch Sơn; Nam giáp xã Chu Hóa; Bắc giáp xã Tiên Kiên.

Thị trấn Hùng Sơn có diện tích 4.70 km², dân số năm 2001 là 9.444 người,[1] mật độ dân số đạt 2009 người/km².

31-h-ng-s-n-l-m-thao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)