User Tools

Site Tools


31-h-ng-quang-l-m-b-nh-la-gi

Hồng Quang là một xã thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hồng Quang có diện tích 58,8166 km², dân số năm 2011 khi thành lập huyện mới Lâm Bình là 3.371 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Xã Hồng Quang được chia thành các thôn xóm: Nà Nghè, Bản Tha, Khuổi Xoan, Thượng Minh, Lung Luông, Thẳm Hon, Bản Luông, Nà Chúc.

31-h-ng-quang-l-m-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)