User Tools

Site Tools


31-h-ng-phong-ng-tri-u-la-gi

Hồng Phong là một xã thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Hồng Phong có diện tích 7,18 km², dân số năm 1999 là 6891 người,[1] mật độ dân số đạt 960 người/km². Xã Hồng Phong nằm ở phía tây nam của thị xã Đông triều: Phía đông giáp phường Hưng Đạo, phía tây sông Kinh Thầy giáp xã Thất Hùng (huyện Kinh Môn - Hải Dương) và xã Thủy An, phía nam sông Mạo Khê giáp xã Hoành Sơn (Huyện Kinh Môn - Hải Dương), phía bắc giáp phường Đông Triều

Nằm ở gần tây nam thị xã Đông Triều, cách thành phố Hạ Long 61 km về phía Đông, giáp trục đường 18. Xã nằm sát ngã ba sông Kinh Thầy với bên kia sông là địa phận tỉnh Hải Dương.

Phần lớn diện tích là đất nông nghiệp sản xuất. Nông nghiệp có vai trò quan trọng. Ngoài ra còn có công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

  • Quốc lộ 18
  • Bến Triều qua sông Kinh Thầy
  • Cầu Đạm Thủy

Xã Hồng Phong được chia thành 7 thôn:

  • Thôn Đông Tân
  • Thôn Bình Lục Thượng
  • Thôn Bình Lục Hạ
  • Thôn Triều Khê
  • Thôn Đoàn Xá I
  • Thôn Đoàn Xá II
  • Thôn Bến Triều
31-h-ng-phong-ng-tri-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)