User Tools

Site Tools


31-h-ng-phong-h-ng-tr-la-gi

Hương Phong là một xã thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã Hương Phong có diện tích 15,8 km², dân số năm 1999 là 10346 người,[1] mật độ dân số đạt 655 người/km², có 6 làng là Thanh Phước, Tiền Thành (bao gồm cả xóm Kênh Đào nằm cách vị trí làng Tiền Thành khoảng 3 km), Vân Quật Thượng, An Lai, Vân Quật Đông, Thuận Hòa (Thuận Hòa A và Thuận Hòa B cách nhau khoảng 3 km có cánh đồng lúa ngăn ở giữa)

31-h-ng-phong-h-ng-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)